Oslo Negativ 23. september til 16. oktober. 


RIKDOM - makt, mangfold og kontraster


Vi har alt, men det er også alt vi har. Noen har nok med ingenting. Rikdom gir makt og med makt bør følge ansvar. Med ansvar kan følge uansvarlighet, urettferdighet og ulikhet.